Unia Eurlogo mwdzopejska daje 45 mln złotych na realizację Waszych pasji

  Po raz drugi Komisja Europejska przyznała Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” 25 proc. więcej funduszy na finansowanie projektów młodzieżowych. „Młodzież w działaniu” to jeden z nielicznych programów w skali europejskiej, z którego mogą korzystać nieformalne grupy młodych ludzi.

  – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” w 2012 roku sfinansowała prawie 800 projektów – to o 23% więcej niż rok wcześniej. Ponad 200 inicjatyw lokalnych, niemal 250 wy-mian międzynarodowych, ponad 40 projektów angażujących młodych w tworzenie polityki młodzieżowej, kilkadziesiąt szkoleń i seminariów. – wylicza Tomasz Bratek, dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. – To kilka tysięcy młodych ludzi zaangażowanych w życie swojej społeczności lokalnej i inicjujących współpracę z rówieśnikami z zagranicy. Wśród nich jest ponad 1000 wolontariuszy – wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do Polski w ramach Akcji 2. – Wolontariat Europejski.

  W 2013 roku Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, funkcjonująca w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, otrzymała od Komisji Europejskiej 11 mln euro, czyli ponad 45 mln złotych, co jest kwotą porównywalną do funduszy rozdysponowanych w 2012 roku. Z tych pieniędzy mogą korzystać młodzi ludzie, którzy chcą: wyjechać na wolontariat za granicę (na Wolontariat Europejski przeznaczymy w tym roku 15,6 mln złotych), nawiązać współpracę z młodzieżą z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu (w Akcji 3.1 i inicjatywie Okno Partnerstwa Wschodniego do wykorzystania będzie 3,3 mln zł) lub zrobić coś na rzecz swojej społeczności lokalnej.

  Jedną z najważniejszych idei programu jest finansowanie projektów angażujących młodzież z mniejszymi szansami, czyli kierowanych do młodych ludzi, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej czy społecznej (niepełnosprawność) lub mają trudności z dostępem do informacji, edukacji i kultury z powodu niekorzystnej lokalizacji czy niskich kwalifikacji.

   

  A jakie pomysły już dofinansowaliśmy ?  http://www.mlodziez.org.pl/dofinansowalismy

  Wnioskować o dofinansowanie mogą nieformalne grupy młodzieży lub stowarzyszenia czy organizacje młodzieżowe w trzech terminach: 1 lutego, 1 maja i 1 października.

  Informacji o programie udzielają jego Ambasadorzy – młodzi ludzie z różnych regionów w Polsce, którzy sami realizowali projekty młodzieżowe i chętnie podzielą się swoją wiedzą i przeżyciami.

  Kontakt do Ambasadorów na stronie: Ambasador Programu „Młodzież w Działaniu” w Trójmieście

   

  Agata Boiwko

  Kontakt:
  aboiwko.amb@frse.org.pl
  www.ambasadorzy.mwd.org.pl
  www.facebook.com/AmbasadorzyMwD

   

  Opublikowano: środa, 16 Styczeń 2013 | w kategorii Newsy

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close