Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U.  z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

  Do ukończenia 26 lat przez studenta/doktoranta – rodzice bądź opiekunowie prawni mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta. Po ukończeniu 26 lat student/doktorant ma prawo zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem uczelni.

  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Student/doktorant zainteresowany zgłoszeniem do ubezpieczenia  zdrowotnego przez Uczelnię udaje się osobiście do właściwego dziekanatu  lub biura zajmującego się obsługą doktorantów na wydziałach, składa oświadczenie oraz wypełnia dokument zgłoszenia ZUS ZZA, a w przypadku członków rodziny ubezpieczonego studenta/doktoranta  ZUS ZCNA.

  Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu zawarte są w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2008 z dnia 16 maja 2008 r.

  Każdy student/doktorant może sprawdzić przebieg swojego ubezpieczenia w N.F.Z. bądź na platformie ZIP (Zintegrowanego Informatora Pacjenta) – https://zip.nfz.gov.pl

  Brak aktualnego ubezpieczenia w N.F.Z w przypadku korzystania z opieki medycznej grozi konsekwencjami finansowymi!

  Ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta jest objęte okresem karencji:

  • 30 dniowym w przypadku skreślenia z listy studentów,
  •   4 miesięcznym w przypadku absolwentów.

  Osoby zgłoszone przez uczelnię do ubezpieczeń, mają obowiązek podawania wszelkich zmian dotyczących danych wykazanych w dokumentach zgłoszeniowych za pośrednictwem dziekanatów wydziałów lub biura zajmującego się obsługą doktorantów w nieprzekraczalnym terminie 4 dni od daty powstania zmiany!

  Więcej informacji:

  Opublikowano: poniedziałek, 28 Marzec 2016 | w kategorii Zdrowie

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close