W terminie do 15 października 2016 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

  Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Oznacza to, że przy ocenie wniosku nie jest brana pod uwagę średnia ocen, a osiągnięcia naukowe muszą być związane z odbywanymi studiami.

  Dodatkowo student do wniosku musi załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

  Student składa wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w swoim dziekanacie, w terminie określonym przez dziekanat.

  Wnioski o stypendium ministra powinny być dokładnie i szczegółowo wypełnione wg instrukcji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Student nie może przesłać wniosku do Ministerstwa indywidualnie. Nie może tego również uczynić w jego imieniu Dziekan ani dziekanat.

  Wypełniony przez studenta wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału i podpisany przez dziekana, przesyłany jest ministrowi wyłącznie przez rektora uczelni.

  Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Opublikowano: wtorek, 19 Lipiec 2016 | w kategorii Stypendia

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close