Kim są:
  Każdy akademik Politechniki Gdańskiej posiada swoja Radę Mieszkańców. Jest to trójka osób które zostały wybrane w wolnych wyborach przez mieszkańców danego akademika. Odpowiadają one przede wszystkim za organizacje życia społeczności akademickiej. Co to oznacza? Zajmują się każdą sprawą dotyczącą akademika i jego mieszkańców, tak aby żyło się łatwiej i lepiej.

  Jakie mają obowiązki:
  Obowiązki Rady Mieszkańców to ciężki kawałek chleba. To oni przede wszystkim kontaktują się z kierownikami osiedla studenckiego, załatwiają sprzęt na siłownie czy też negocjują warunki korzystania z sali imprez. Odpowiadają oni także za przydział pokoi na rok akademicki: liczenie punktów i rozpatrywanie wszystkich wniosków, skarg oraz zażaleń od swoich kolegów. Zajmują się wszystkimi bieżącymi sprawami dotyczącymi studentów jakie napotkają w domu studenckim zarówno podczas roku akademickiego jak i wakacji.


  Podstawa prawna funkcjonowania organu:

  Dział V – Rada Mieszkańców Domów Studenckich, Rada Osiedla

  §75

  1. RM jest organem uchwałodawczym Samorządu reprezentującym studentów Uczelni mieszkających w DS.

  2. Organem wykonawczym RM jest jej Przewodniczący.

  3. Poszczególne RM delegują swojego przedstawiciela do RO.

  4. Do kompetencji RM należy w szczególności:

  1) opracowanie w porozumieniu z Administracją DS
  i wdrażanie wewnętrznych zasad funkcjonowania danego DS,
  2) dbanie o sprawy DS,
  3) kontakt i reprezentowanie mieszkańców przed Administracją DS,
  4) współpraca z administratorami SKOS (Sieci Komputerowej Osiedla Studenckiego)
  w celu  rozwoju sieci komputerowej DS,
  5) rozdział pomieszczeń w DS,
  6) wydawanie wiążącej opinii odnośnie działalności administratorów SKOS. Opinia ta może być w uzasadnionych przypadkach zmieniona przez RO.

   SSPG

  Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

   
   


   

  Opublikowano: czwartek, 23 Październik 2014

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close