Cały czas pracujemy nad porozumieniem z władzami uczelni, by zmienić wcześniej podpisaną decyzję Rektora – póki co wciąż nie podpisujcie aneksów, gdyż wszystko jest w toku z naszej strony.

  Natomiast chcielibyśmy wyjaśnić jedną kwestię z obecnego rozporządzenia, w związku z tym, iż budzi ona obecnie wiele dyskusji – tzw. „250zł / ects”. Oczywiście to wyjaśnienie nie zmienia naszego sprzeciwu wobec tak skrajnie wysokich podwyżek opłat.

  Obecnie jest zapis, iż „§5 ust. 2 Za 1 punkt ECTS programu kształcenia odpowiadającemu wnioskowanym efektom uczenia się, wnosi się opłatę w wysokości 250 zł”.

  Zapis ten dotyczy osób, które chcą zaliczyć przedmiot na początku roku, na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy. Przykładem może być osoba, która np. odbyła zewnętrzny kurs Mikroekonomii i chce przepisać sobie ocenę (zaliczyć przedmiot). W takim wypadku, osoba ta powinna uiścić opłatę w wysokości 250 zł/ECTS. Innym sposobem zdobycia wiedzy, którą następnie będzie trzeba potwierdzić na uczelni jest praca w zawodzie. O sposobie potwierdzenia efektów uczenia się, dokładnie mówi ustawa PoSzW.

  W skrócie – w ramach obecnego rozporządzenia nie będzie trzeba płacić za powtarzanie przedmiotów 250zł/ECTS – jedynie stawkę godzinową odpowiednią dla danego Wydziału.

  Opublikowano: sobota, 18 Czerwiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Poprawki

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close