Niebawem, na przełomie czerwca i lipca w Maastricht
  odbędzie się 5 Spotkanie Stron Konwencji o Dostępie do
  Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji
  oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących
  Środowiska (MOP 5 Konwencji z Aarhus) połączone z 2
  Spotkaniem Stron Protokołu w Sprawie Rejestrów Transferu i
  Uwalniania Zanieczyszczeń (MOPP 2 Protokołu PRTR).

  W ramach spotkań odbędzie się wiele wydarzeń
  towarzyszących. Jednym z nich jest konkurs dla
  studentów. Polega on na zamieszczeniu na YouTube
  krótkiej prezentacji (tzw. elevator pitch), w której trzeba
  odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań postawionych przez
  organizatorów:

  1. In the context of the Aarhus 2.0 era, when and how should
  citizens participate in decision-making and implementation
  processes?

  2. How could the wisdom of the crowd be used in environmental
  issues? How does this wisdom compete or intervene with wisdom of the experts?

   

  Link do filmu należy następnie przesłać na adres: aarhusmaastricht@gmail.com.
  Spośród autorów przesłanych filmików zostanie wyłonionych 20
  uczestników, którzy wezmą udział w finale w Maastricht,
  który odbędzie się w przededniu Spotkania Wysokiego Szczebla
  Stron Konwencji z Aarhus. Dwóch najlepszych finalistów
  wystąpi na żywo ze swoimi przemówieniami w trakcie dyskusji
  panelowej, której uczestnikami będą ministrowie z państw
  będących stronami Konwencji, przedstawiciele paneuropejskich
  organizacji pozarządowych oraz Komisarz Unii Europejskiej
  ds. Środowiska Janez Potočnik.

  Dalsze informacje dotyczące Konwencji oraz Protokołu mogą
  Państwo znaleźć na stronie Europejskiej Komisji Gospodarczej
  ONZ poświęconej udziałowi społeczeństwa w podejmowaniu
  decyzji: http://www.unece.org/env/pp/welcome.html

  Dodatkowe pytania można zgłaszać do Jarosława Mielnika
  Departament Informacji o Środowisku Ministerstwo Środowiska
  (mail: jaroslaw.mielnik@mos.gov.pl)

  Opublikowano: wtorek, 10 Czerwiec 2014 | w kategorii Konkursy

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close