Czym się zajmujemy?

  Nasze podstawowe zadania to:

  • Bieżące kontrolowanie wydatkowania Funduszu Pomocy Materialnej
  • Współdecydowanie o kryteriach przyznawania Pomocy Materialnej
  • Zmiany Regulaminów stypendiów i akademików. Opiniowanie propozycji zmian wychodzących od władz Uczelni i jednostek podległych.
  • Współorganizacja wydarzeń: „Grill na Wyspach”, „Koszulka osiedlowa”

  W jednym zdaniu – działamy w zakresie dbania o pomoc socjalną dla studentów!


  Dołącz do nas!

  Skontaktuj się z przewodniczącym komisji!


  Podstawa prawna funkcjonowania organu:

  Dział III – Organy samorządu studentów na szczeblu uczelni

  Rozdział VI – Komisje Programowe

  §48

  Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:

  1) kontakty z administracją PG w sprawach osiedla studenckiego oraz przyznawania
  świadczeń pomocy materialnej.
  2) opracowywanie priorytetowych kierunków działań remontowych w akademikach oraz
  inwestycji na osiedlach studenckich.
  3) ustalanie ogólnouczelnianych kryteriów przyznawania pomocy materialnej (w tym
  określanie wysokości tych świadczeń) oraz miejsc w domach studenckich.
  4) podział oraz bieżąca kontrola wydatkowania dotacji z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM)
  i przydzielania świadczeń pomocy materialnej.

   SSPG

  Źródło: Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 22 marca 2014 roku.    

  Kontakt:

  Marceli Formela

  Zastępca Przewodniczącej Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej
  do spraw Socjalnych

  marceli.formela@sspg.pl

  Opublikowano: piątek, 26 Grudzień 2014

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close