English version below.

  W dniu 06.06.2018 r. w godzinach 10.00-13.00 odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach
  Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną
  rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek
  Bratniak pok. 213) w wyznaczonych godzinach.

  Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo
  jazdy/paszport/legitymacja studencka).
  Jeśli nie będziesz mógł stawić się na dyżurze osobiście, to możesz upoważnić pisemnie osobę trzecią do
  reprezentowania Cię w OKS.

  Płeć nie ma znaczenia.


  Possibility to exchange the Student’s House with a friend / colleague, in the „head-to-head” mode:

  ONLY on 06.06.2018, between 10.00-13.00, there will be an on-call exchange of places in the Student
  Houses „person per person”.

  If you have received a place in a DS that is not satisfactory, find a person willing to exchange it and come to the
  Appeal Scholarship Committee (building Bratniak room 213) on specific dates.
  It is necessary to have with you, for inspection, a document confirming your identity (identity card / driver’s license
  / passport / student ID card).
  If you can not attend the office personally, you can authorize a third party to represent you in OKS.

  Sex does not matter.

   

  Opublikowano: środa, 30 Maj 2018 | w kategorii Socjalne

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close