Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego realizując swoja misję wspierania liderów społecznych ufundowała dla najlepszych kandydatów do Akademii Młodych Dyplomatów, rocznego programu edukacyjnego Europejskiej Akademii Dyplomacji pięć stypendiów pokrywających całkowity koszt uczestnictwa w AMD.

    Czytaj Więcej…

    Opublikowano: poniedziałek, 30 Lipiec 2012 | w kategorii Stypendia

    Znowelizowana ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572) określa nowe przepisy dotyczące stypendiów ministra. Poniżej zostały zamieszczone wszystkie aktualne przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz przepisy, które znalazły się w nowym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214 poz. 1270).

    Czytaj Więcej…

    Opublikowano: środa, 18 Lipiec 2012 | w kategorii Newsy, Stypendia

    Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium marszałka, powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz załącznikami do Dziekanatu. Dziekanaty do 24 sierpnia 2012 r. przekażą wszystkie wnioski  do Działu Karier i Spraw Studenckich.

    Czytaj Więcej…

    Opublikowano: czwartek, 21 Czerwiec 2012 | w kategorii Stypendia

    Koleżanki i Koledzy Studenci!

    W miesiącu maju zostaną wypłacone potrójne stypendia (za miesiące: maj, czerwiec i lipiec). Dotyczy to wszystkich rodzajów stypendiów.

    Dodatkowo do stypendiów socjalnych JM Rektor za namową właściwych do tych spraw organów SSPG postanowił przyznać dodatek o łącznej wysokości 400zł.

    Stypendia powinny wpłynąć na konta studenckie w okolicach drugiej połowy maja.

     

    Opublikowano: poniedziałek, 7 Maj 2012 | w kategorii Stypendia

    Fundacja GE oraz Instytut Edukacji Międzynarodowej (Institute of International Education — IIE) zapraszają do udziału w dziewiątej edycji Programu Stypendialnego dla Liderów.

    Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wydłużono do 28 marca.

    Czytaj Więcej…

    Opublikowano: środa, 14 Marzec 2012 | w kategorii Stypendia

    W ostatnim czasie powstało sporo problemów i niejasności w związku z stypendiami dla studiów magisterskich. W ramach uporządkowania wszystkich pojawiających się różnych informacji i plotek postaramy się wszystko wyjaśnić.

    Czytaj Więcej…

    Opublikowano: czwartek, 16 Luty 2012 | w kategorii Newsy, Stypendia

    W związku z rozpoczęciem kolejnego semestru, w następstwie zebrania i podsumowania uwag dotyczących dotychczasowego Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, wprowadzono to tego regulaminu zmiany dostępne tutaj.

    Opublikowano: poniedziałek, 13 Luty 2012 | w kategorii Stypendia

    W najbliższym czasie pojawi się aneks do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Wszystkie szczegółowe informacje zostaną opublikowane razem z uaktualnionym regulaminem. Termin, do którego Wydziałowe Komisje Stypendialne przyjmują wnioski do 23 lutego.

    Czytaj Więcej…

    Opublikowano: piątek, 10 Luty 2012 | w kategorii Stypendia

    Uczelniana Komisja Stypendialna informuje, że nastąpi opóźnienie w wypłacie stypendiów za miesiąc styczeń. Powodem jest niedotrzymanie terminu złożenia listy osób pobierających świadczenia przez jeden z wydziałów.

    Za utrudnienia przepraszamy.

    Opublikowano: piątek, 13 Styczeń 2012 | w kategorii Newsy, Stypendia

    Obrony prac inżynierskich i licencjackich zbliżają się wielkimi krokami. Zastanawiacie się czy przejście na studia drugiego stopnia zakłóci proces wypłat Waszych stypendiów na PG?

    Czytaj Więcej…

    Opublikowano: czwartek, 12 Styczeń 2012 | w kategorii Stypendia

    Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close