Drodzy studenci kończący I stopień studiów.

  W związku z trwającymi egzaminami dyplomowymi , a tym samym zakończeniem edukacji na I stopniu studiów po konsultacjach z odpowiednimi Organami podjęto decyzję o tymczasowym niewypłacaniu stypendium dla 7.semestrów w miesiącu lutym.

  Wiąże się to z utrudnieniami w wypłacaniu stypendiów dla osób, które będą widnieć  jako Absolwenci PG w systemie MojaPG.

   

  Stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

  ze względu na to, że mają one charakter pomocy materialnej podczas studiów, zostaną wypłacone osobom, które kontynuować będą studia na II stopniu  – studenci będą musieli złożyć odpowiednie podanie o przedłużenie (Załącznik 8i i/lub 8j Regulaminu Przyznawania Świadczeń Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom PG). (przysługuje wyrównanie za luty) – jeśli kończyli dany Wydział.

   

  Osoby , które przychodzą na dany Wydział „z zewnątrz ” oraz innych Wydziałów PG muszą złożyć komplet dokumentów.

  Osoby, które kończyły studia I stopnia na PG – dodatkowo w celu uzyskania wyrównania – samodzielnie napisane podanie z nazwą Wydziału, na którym kończyło się studia.

   

  Stypendia Rektora – mają charakter motywacyjny – więc osoby, które nie kontynuują studiów na II stopniu, a chciałyby by uzyskać wyrównanie za luty – powinni złożyć odpowiednie podanie w WKS ( komunikat pojawił się na stronie Samorządu Studenckiego) już w styczniu.

   

  Przypominamy, że od marca na II stopniu składa się na nowo podania o stypendium Rektora.

   

  Terminy przyjmowania podań o stypendia pojawią się po rozpoczęciu nowego semestru – nie później jednak niż do końca lutego.

  Opublikowano: czwartek, 13 Luty 2014 | w kategorii Stypendia

  stypendiaOdwoławcza Komisja Stypendialna informuje, iż decyzje w sprawie złożonych odwołań od stypendiów, będzie można odbierać w biurze komisji (budynek Bratniak, pok. 205)  od 13 stycznia 2014 r. (poniedziałek).

  Opublikowano: piątek, 3 Styczeń 2014 | w kategorii Stypendia

  Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne,
  w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 100 zł.

  Opublikowano: sobota, 14 Grudzień 2013 | w kategorii Stypendia

  W dniu 5.11.2013 r. Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG  w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną zatwierdził progi i kwoty stypendiów obowiązujące na rok akademicki 2013/2014:

  • dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 650 zł netto na miesiąc na osobę;
  • podstawa naliczania do stypendium socjalnego wynosi 700 zł;
  • zwiększenie stypendium socjalnego (dodatek mieszkaniowy) wynosi 150 zł;
  • Minimalne stypendium socjalne wynosi 100 zł;
  • Maksymalne stypendium socjalne wynosi 700 zł;
  • Czytaj Więcej…

  Opublikowano: piątek, 8 Listopad 2013 | w kategorii Stypendia

  konkursPBP ENAMOR Sp. z o.o. dla wspierania edukacji na kierunkach technicznych ogłasza konkurs na stypendia fundowane dla Studentów studiów I i II stopnia Akademii Morskiej oraz Politechniki Gdańskiej.

  Program stypendiów fundowanych skierowany jest do studentów, którzy w roku akademickim 2013/2014 studiują na III, IV, V roku studiów stacjonarnych. Lista kierunków/specjalności uwzględniona w Programie oraz wszelka dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej firmy.

  Termin składania dokumentów rekrutacyjnych (wykaz w § 4 pkt.2 regulaminu) do 31.10.2013 w siedzibie firmy Enamor bądź pod adresem magdalena.dunowska@enamor.com.pl z dopiskiem „stypendium fundowane”.

   Dokumenty do pobrania:

  Opublikowano: czwartek, 17 Październik 2013 | w kategorii Konkursy, Stypendia

  stypendiaStudenci, którzy w sierpniu złożyli wnioski o przyznanie stypendium z własnego funduszu stypendialnego, proszeni są o odbiór decyzji w Dziale Spraw Studenckich – budynek Bratniak, pok. 205.

  Opublikowano: środa, 16 Październik 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaWnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 21 października 2013r. w komisjach na swoich wydziałach:

  1. Wydziałowych Komisjach Stypendialnych – stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowe;
  2. Odwoławczych Komisjach Stypendialnych ds. stypendiów Rektora – stypendium rektora dla najlepszych studentów.

  W/w komisje mieszczą się na wydziałach w tym samym miejscu.  Spis komisji znajdziesz tu.

  Opublikowano: piątek, 4 Październik 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaW dniu 30 września 2013 r. Rektor Politechniki Gdańskiej podpisał Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej i ustalenie tekstu jednolitego. Największe zmiany dotyczą wzorów wniosków. Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia. Jednocześnie informujemy, że komisje stypendialne będą przyjmowały jedynie nowe wnioski.

  Regulamin oraz nowe druki wniosków dostępne są tu.

  Opublikowano: wtorek, 1 Październik 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaInformujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdyni. O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci zajmujący się badaniem dziejów Gdyni. Termin składania wniosków upływa 20 października.
  Zasady i tryb przyznawania stypendiów znajduje się tu.

  Opublikowano: czwartek, 19 Wrzesień 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaW terminie od 24 lipca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego.

  Stypendia te przeznaczone są dla wyróżniających się pracowników, studentów i doktorantów:

  1. za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce (osiągnięcia dotyczą roku kalendarzowego 2012),
  2. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania w związku z uzyskaniem skierowania na staż naukowy, szkoleniowy, praktykę zawodową itp. w ośrodku krajowym lub zagranicznym,
  3. za osiągnięcia sportowe (osiągnięcia dotyczą roku kalendarzowego 2012).

  Czytaj Więcej…

  Opublikowano: poniedziałek, 22 Lipiec 2013 | w kategorii Stypendia

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close