Informujemy, że w tym roku dodatek świąteczny wynosi 250zł.

  Dodatek otrzymają wszyscy stypendyści stypendium socjalnego, wraz z grudniową wypłatą stypendium.

  Wesołych Świąt 😉

  Opublikowano: poniedziałek, 18 Grudzień 2017 | w kategorii Socjalne, Stypendia

  Informacje „decyzje” w aplikacji Stypendia, na portalu Moja PG, mają charakter poglądowy i nie są decyzjami w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

  Informujemy, że odwołania lub wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy należy dostarczać po otrzymaniu papierowej decyzji. W decyzji papierowej znajdują się sekcje: uzasadnienie, gdzie wyczytać można przyczyny otrzymania/nieotrzymania stypendium, a w sekcji pouczenie – sposób wyrażenia swojego niezadowolenia z decyzji.

  Opublikowano: poniedziałek, 27 Listopad 2017 | w kategorii Stypendia

  Informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogę, składa się za pośrednictwem portalu Moja PG.

  Instrukcja konfiguracji konta, oraz złożenia wniosku dostępna jest na stronie: https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/

  Wnioski o stypendium socjalne można składać w terminach 10 – 20 października 2017r.

  Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów w terminach: 16 – 20 października 2017r.

  Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku w Moja PG należy formularz wydrukować i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami do właściwej Komisji. Wnioski niedostarczone nie podlegają rozpatrzeniu

  Studenci wnioskujący o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z osiągnięciami sportowymi wydrukowane wnioski dostarczają do Centrum Sportu Akademickiego.

  Opublikowano: wtorek, 10 Październik 2017 | w kategorii Stypendia

  Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już na pierwszym roku. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce, sukcesy twórcze i osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 3 listopada br.

  Podania wraz z wykazem osiągnięć (wypisanym na załączonym poniżej formularzu) i dokumentami potwierdzającymi ich zdobycie (w tym kserokopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego) należy złożyć w pok. 213 w Bratniaku. Biuro czynne jest w godz.10.00–14.00. Termin mija 3 listopada br.

  Szczegółowe informacje i wniosek na stronie PG

  Opublikowano: czwartek, 20 Październik 2016 | w kategorii Socjalne, Stypendia

  Informujemy:

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017

  Nabór trwa do 25 listopada 2016 r.
  Opublikowano: wtorek, 4 Październik 2016 | w kategorii Socjalne, Stypendia

  W terminie do 15 października 2016 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

  Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

  Oznacza to, że przy ocenie wniosku nie jest brana pod uwagę średnia ocen, a osiągnięcia naukowe muszą być związane z odbywanymi studiami.

  Dodatkowo student do wniosku musi załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

  Student składa wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w swoim dziekanacie, w terminie określonym przez dziekanat.

  Wnioski o stypendium ministra powinny być dokładnie i szczegółowo wypełnione wg instrukcji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Student nie może przesłać wniosku do Ministerstwa indywidualnie. Nie może tego również uczynić w jego imieniu Dziekan ani dziekanat.

  Wypełniony przez studenta wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału i podpisany przez dziekana, przesyłany jest ministrowi wyłącznie przez rektora uczelni.

  Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Opublikowano: wtorek, 19 Lipiec 2016 | w kategorii Stypendia

  Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 7 października 2016 r. przekażą wszystkie wnioski  do Działu Spraw Studenckich.

  Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

  Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem, od kiedy osoba ubiegająca się o stypendium jest zameldowana w Gdańsku).
  2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.

  Informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

  Opublikowano: poniedziałek, 4 Lipiec 2016 | w kategorii Newsy, Stypendia
  Już tylko do 30 czerwca można aplikować do programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn” firmy Intel Technology Poland
   
  Do rozdania aż 20 stypendiów po 12 000 zł (brutto) na rok akademicki 2016/17!
   
  Program przeznaczony jest dla studentek uczelni technicznych z całej Polski takich kierunków jak: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria danych.
   
  Stypendystki programu otrzymają nie tylko pieniądze – mogą także liczyć na silne wsparcie merytoryczne. Będą pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel.
   
  To jedyny taki program w Polsce. Nie pozwól, aby ominęła Cię taka szansa!
   
   
  Więcej informacji na www.stypendiadladziewczyn.pl
  Opublikowano: środa, 15 Czerwiec 2016 | w kategorii Newsy, Ogłoszenia, Praca, Praktyki, Stypendia

  Z dniem 01.01.2016 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

   

  Załącznik:
  Zarządzenie Rektora PG 34/2015

  Opublikowano: środa, 30 Grudzień 2015 | w kategorii Socjalne, Stypendia

  Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu grudniu 2015 r. otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 450 zł.

  Opublikowano: wtorek, 15 Grudzień 2015 | w kategorii Stypendia

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close