Z uwagi na fakt, iż nie ma Rady Mieszkańców DS9 odwołania od decyzji przyznania miejsca w DS9
  można składać tylko i wyłącznie w dniu 22.06.2015r. w godzinach 16.00 – 18.00 w biurze SSPG
  (Budynek Bratniak, pok. 216). Podania zostaną przekazane do Rady Osiedla Studenckiego PG,
  która do końca 22.06.2015r. ogłosi wyniki.

  Opublikowano: czwartek, 18 Czerwiec 2015 | w kategorii Socjalne

  Jeśli:
  1. otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2015/2016,
  2. w bieżący roku akademickim 2014/2015 byłeś mieszkańcem Domu Studenckiego i miałeś opłaconą kaucję,
  3. podczas wykwaterowywania nie wypełnisz wniosku o zwrot kaucji,
  to kaucja zostanie automatycznie zachowana na kolejny rok akademicki (tj. 2015/2016) i nie musisz wpłacać jej od nowa.

  Spełnione muszą być wszystkie trzy warunki, o których mowa powyżej. W przeciwnym wypadku kaucję, w wysokości 200 zł, należy wpłacić w terminie określonym w Komunikacie Prorektora ds. Kształcenia.

  Opublikowano: środa, 17 Czerwiec 2015 | w kategorii Socjalne

  Dnia 12.06.2015 r. został wprowadzony nowy Regulamin Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej (Zarządzenie Rektora PG nr 13/2015).

  Załącznik:

  Zarządzenie Rektora PG nr 13/2015 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich

  Opublikowano: poniedziałek, 15 Czerwiec 2015 | w kategorii Socjalne

  Wyniki rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dostępne są tu.

  Przypominamy:

  1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2015/2016 w I i II etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 15 lipca 2015 r.
  • Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
  • W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  • Wysokość opłaty – 200 zł.

  Nie spełnienie powyższych punktów spowoduje, iż kaucja nie zostanie zaliczona na poczet wpłaty, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

  1. 25 września 2015 r. rozpoczyna się kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS. Osoby, które otrzymały miejsce w DS zobowiązane są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2015 r. Po tym terminie osoby, które nie zakwaterowały się tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  2. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 1 września 2015r. W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  Opublikowano: piątek, 12 Czerwiec 2015 | w kategorii Socjalne

  W dniu 03.06.2015 r. w godzinach 10.00-13.00 oraz 08.06.2015 r. w godzinach 10.00-11.00 odbędzie się, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 205) w wyznaczonych godzinach.

  Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja studencka).
  Jeśli nie będziesz mógł stawić się na dyżurze osobiście, to możesz upoważnić pisemnie osobę trzecią do reprezentowania Cię w OKS.

  Płeć nie ma znaczenia.

  Opublikowano: poniedziałek, 1 Czerwiec 2015 | w kategorii Socjalne

  Wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich dostępne są tu.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w DS PG Uczelniana Komisja Stypendialna (zwana dalej UKS) informuje:

  1. W I etapie przyznano 1823 miejsc, co stanowi 99% wszystkich miejsc dostępnych dla w tym etapie w Domach Studenckich PG,
  2. Wszystkie osoby, które złożyły komplet dokumentów oraz były upoważnione do otrzymania miejsca w Domu Studenckim w I turze, miejsce takie otrzymały.

  Lista, wspomniana w §12 ust. 6, została stworzona przez UKS na podstawie „oblegania” danego akademika w preferencjach studentów i wygląda następująco:

  1. 3
  2. 8
  3. 4
  4. 1
  5. 6
  6. 10
  7. 9
  8. 5
  9. 7
  10. 2
  11. 11

  UWAGA!

  Odwołania od decyzji  w sprawie przyznania prawa do zamieszkania w Domach Studenckich składamy za pośrednictwem danej Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie do 08.06.2015 r.

  Do 15.07.2015 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim.

  1. Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
  2. W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  3. Wysokość opłaty – 200 zł.
   Czytaj Więcej…

  Opublikowano: poniedziałek, 1 Czerwiec 2015 | w kategorii Socjalne

   

  W dniu 21.04.2015 r. Pan Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG zaakceptował zasady kwaterowania w domach studenckich, które będą obowiązywały w roku akademickim 2015/2016. Nowe zasady kwaterowania dostępne są tu.

  Najbliższe, najważniejsze terminy:

  4.05-22.05.2015 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS  wraz z kompletem dokumentów do Wydziałowych Komisji Stypendialnych. Złożone wnioski muszą być kompletne, nie będzie możliwości donoszenia dokumentów po 22 maja. Wykaz dokumentów, niezbędnych do złożenia podania o przyznanie miejsca w DS dostępny jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Dokumenty mają dotyczyć roku 2014 , a zaświadczenia z Urzędów Skarbowych o dochodach muszą być wystawione z datą majową.

  1.06.2015 r. – wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich. Obwieszczenie odnośnie przydziału miejsc będzie dostępne na stronie www.sspg.pl oraz na drzwiach WKS-ów.

  2.06-5.06.2015 r. – składanie odwołań od decyzji w sprawie przyznanych miejsc w Domach Studenckich. Na złożenie odwołania są tylko 4 dni robocze. Odwołania składa się w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych.

  12.06.2015 r. –  Wyniki rozpatrzonych odwołań. Obwieszczenie odnośnie rozpatrzonych odwołań będzie dostępne na stronie www.sspg.pl raz na drzwiach biura OKS.

  Dodatkowo publikujemy aktualną wersję generatora załączników
  do wniosków o miejsce w Domu Studenckim: http://www.sspg.pl/generator/

  Opublikowano: niedziela, 26 Kwiecień 2015 | w kategorii Socjalne

  Hej, słyszeliśmy trochę pytań z Waszej strony w tym zakresie,
  w związku z czym przygotowaliśmy krótkie podsumowanie.

  Zamieszkanie w Akademiku:

  Zgodnie z §8 ust. 3 Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w Domach Studenckich PG:
  „Student kończący studia I stopnia w semestrze zimowym, w celu zachowania miejsca w DS, ma obowiązek zgłoszenia informacji o udziale w rekrutacji na studia II stopnia na semestr letni na Politechnice Gdańskiej do administracji DS w ciągu 7 dni od uzyskania tytułu zawodowego inżyniera”


  Stypendia socjalne i specjalne:

  Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Świadczeń Pomocy materialnej,
  studentowi, który został skreślony z listy studentów (czyli obronił się),
  decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca w którym się obronił.
  Oznacza to, że osoby które się obroniły w styczniu nie otrzymają stypendium socjalnego/specjalnego w lutym.


  Stypendia Rektora dla najlepszych studentów:

  Bez obaw, ten rodzaj stypendiów jest wypłacany studentom VII semestru do lutego włącznie.

  Opublikowano: wtorek, 3 Luty 2015 | w kategorii Socjalne

  Informujemy, iż zapisy na piloty parkingowe odbędą się  w czwartek 6.11.2014r. w godzinach od 13:15 do 16:15 w pokoju 216, budynek Bratniak.

  Obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.

  Warunki zapisu
  Osoby pragnące uzyskać pilot muszą pojawić się najlepiej osobiście. Jednakże studenci którzy nie będą mogli pojawić się na zapisach są proszeni o napisanie upoważnienia w którym znajdą się informacje tj.:

  • imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, nr legitymacji osoby ubiegającej się
  • 
imię, nazwisko, nr dowodu, legitymacji osoby upoważnionej
  • nr rejestracyjny samochodu
  • informacje o tym że zapoznali się z regulaminem korzystania z miejsc postojowych oraz
  Opublikowano: wtorek, 4 Listopad 2014 | w kategorii Socjalne

  Studenci i doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne, w miesiącu czerwcu otrzymają dodatek wakacyjny w wysokości 300 zł.

  Opublikowano: poniedziałek, 16 Czerwiec 2014 | w kategorii Socjalne

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close