Informujemy, że osoby które złożyły wniosek o stypendium socjalne, specjalne, zapomogę losową, stypendium rektora dla najlepszych studentów przed zmianą Regulaminu lub wczorajszą wiadomością o liczeniu oceny 5,5 do średniej nie mają powodu do obaw. 

  Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane po 24 października, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  Przypominamy jednocześnie, że termin na złożenie wniosku o wspomniane stypendia upływa 24 października 2016r. (poniedziałek). 

  Opublikowano: czwartek, 20 Październik 2016 | w kategorii Socjalne

  Pierwszy dyżur rozdziału wolnych miejsc odbędzie się 6.10.2016 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali 402 w budynku Bratniak (budynek nr 23). Kolejne będą miały miejsce, począwszy od 11.10.2016 r. , w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00-12.00.

  Zasady przyznawania miejsc w DS w trakcie roku akademickiego dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

  Aby otrzymać skierowanie do Domu Studenckiego, należy stawić się na dyżur osobiście (można upoważnić pisemnie osobę trzecią) wraz zlegitymacją studencką lub zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym status studenta.

  Szczegółowy harmonogram odbycia się dyżuru:

  1. Wykaz wolnych miejsc pojawi się na drzwiach biura OKS około godz 10.00 w czwartek.
  2. Pierwszeństwo otrzymania miejsca w DS PG mają zawsze osoby będące zapisane na liście oczekujacych.
  3. O godzinie 10.50 do pomieszczenia 402a zostaną wpuszczone osoby będące na liście oczekującej.
  Z uwagi na prawdopodobieńtwo dużej kolejki po miejsce w DS informujemy, że osoby będące na liście nie muszą czekać na wejście od 7.00. Rozsądnym jest przyjście dokładnie na 11.00 do pokoju 402a.
  1. Skierowania będą wypisywane od 11.00 w pokoju 402b.
  2. Po wyczerpaniu osób z listy oraz przypadku pozostania wolnych miejsc, do pomieszczenia 402a zostaną wpuszczane osoby będące w kolejce oczekujących.
  Uwaga: w pomieszczeniach 402 obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.
  Opublikowano: wtorek, 4 Październik 2016 | w kategorii Socjalne

  Informujemy:

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017

  Nabór trwa do 25 listopada 2016 r.
  Opublikowano: wtorek, 4 Październik 2016 | w kategorii Socjalne, Stypendia

  W związku ze zmianami w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawie o świadczeniach rodzinnych informujemy, że pierwszy dzień składania podań o stypendia:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów

  Został przeniesiony na 3 października 2016r. 

  Analogicznie został przeniesiony ostatni dzień
  na składanie podań na 24 października 2016r.

  Opublikowano: wtorek, 27 Wrzesień 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Socjalne

  W dniu 12.09.2016 r. w godzinach 10.00-13.00 odbędzie się, ostatni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 213) w wyznaczonych godzinach.

  Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja studencka).
  Jeśli nie będziesz mógł stawić się na dyżurze osobiście, to możesz upoważnić pisemnie osobę trzecią do reprezentowania Cię w OKS.

  Upoważnienie powinno zawierać Twoje dane oraz dane osoby Cię reprezentującej.

  Płeć nie ma znaczenia.

  Opublikowano: wtorek, 30 Sierpień 2016 | w kategorii Socjalne

  Studenci pierwszoroczni!

  Informujemy, że na stronie Działu Spraw Studenckich Politechniki Gdańskiej pojawiły się wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich PG na rok akademicki 2016/2017.

  Opublikowano: wtorek, 16 Sierpień 2016 | w kategorii Socjalne

  Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem, który użytkownicy pilotów akceptowali podczas zapisów, piloty parkingowe należy oddać do 31 lipca w Dziale Ochrony Mienia (tam też były one wcześniej wydawane).

  Niezwrócenie pilota w określonym terminie będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z miejsc parkingowych w kolejnym roku akademickim, a także brakiem zwrotu uiszczonej kaucji.

  Więcej informacji o Dziale Ochrony Mienia PG (np. jego lokalizację) odnajdziecie pod adresem:
  http://pg.edu.pl/dzial-ochrony-mienia/strona-glowna

  Opublikowano: wtorek, 5 Lipiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Socjalne

  Informujemy, przypominamy, wyjaśniamy:

  Wszyscy studenci i doktoranci, pobierający stypendium socjalne, specjalne lub naukowe w miesiącu czerwcu i lipcu otrzymają dodatek wakacyjny. Wysokość dodatku to 400 zł na miesiąc do każdego stypendium.

  Czytaj Więcej…

  Opublikowano: poniedziałek, 20 Czerwiec 2016 | w kategorii Socjalne

  Publikujemy listy miejsc przyznanych w Domach Studenckich na wakacje,
  jakie właśnie zostały nam przekazane.

  Lista przyznanych miejsc

  Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej ponad to informuje, że organem przyznającym miejsca na wakacje studentom jest Rada Osiedla i to do niej należy kierować wszystkie zapytania związane z Akcją LATO.

   

  Opublikowano: piątek, 10 Czerwiec 2016 | w kategorii Socjalne

  Wyniki rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dostępne są tu.

  Przypominamy:

  1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2016/2017 w I i II etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 15 lipca 2016 r.
  • Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
  • W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  • Wysokość opłaty – 200 zł.

  Nie spełnienie powyższych punktów spowoduje, iż kaucja nie zostanie zaliczona na poczet wpłaty, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

  1. 23 września 2016 r. rozpoczyna się kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS. Osoby, które otrzymały miejsce w DS zobowiązane są do zakwaterowania się najpóźniej do 2 października 2016 r. Po tym terminie osoby, które nie zakwaterowały się tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  2. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 1 września 2016r. W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  Opublikowano: wtorek, 7 Czerwiec 2016 | w kategorii Socjalne

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close