Zgodnie z uchwałą senatu, w wyniku naszych rozmów, zostało podpisane przez Rektora Politechniki Gdańskiej rozporządzenie zmieniające wysokość opłat za poprawki, na kwotę niższą, niż w poprzednim rozporządzeniu Jego Magnificencji.

  W związku z tym wycofujemy apel o niepodpisywanie aneksów i zalecamy podpisanie ich w wariancie uwzględniającym nowe rozporządzenie Jego Magnificencji przy najbliższej możliwej okazji. Logistyka zbierania podpisów zależy od danego dziekanatu, o czym najpewniej Wasz Wydział już rozesłał informacje lub też niedługo roześle.

  Z rozporządzeniem w sprawie opłat za poprawki możecie zapoznać się na stronie PG: http://pg.edu.pl/documents/10754/0/1.ZR%2017-2016.pdf. Dla osób, które nie znają szerszego kontekstu kwestii opłat za poprawki, polecamy zapoznanie się ze wszystkimi postami w tym temacie na naszej stronie w kategorii >poprawki<.

  Opublikowano: środa, 27 Lipiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Poprawki
  Senatorzy

  Studency Senatorzy kadencji 2016

  Pod koniec maja Rektor podpisał decyzję o bardzo wysokiej podwyżce opłat za poprawianie przedmiotów. Bez wahania wyraziliśmy w imieniu studentów Politechniki Gdańskiej stanowczy sprzeciw – tak wysokie podwyżki nie były właściwym rozwiązaniem. W skali niektórych wydziałów zwiększenie kosztu powtarzania wynosiło nawet około jedną trzecią zeszłorocznego!

  Półtora miesiąca spotkań i negocjacji jakie przeprowadziliśmy doprowadziło do tego, iż przed Senat Politechniki Gdańskiej została przedłożona propozycja ograniczenia możliwej podwyżki opłat w danym roku akademickim do wysokości nie wyższej niż o 1 zł. Co najważniejsze, tyczy się to też obecnego roku.

  Jesteśmy świadomi, iż nie jest to rozwiązanie idealne, natomiast jest zdecydowanie lepsze od obecnej sytuacji – obecnie nie ma żadnego ograniczenia potencjalnej skali podwyżek, czego następstwem była decyzja o tegorocznej, skrajnej podwyżce. Dlatego też dodatkowo elementem naszego kompromisu jest to, iż mamy deklarację od Prorektora ds. Studenckich, iż od kolejnego roku rozpoczną się pracę nad opracowaniem zmiany systemu naliczania opłat, który jest w naszej opinii niekorzystny dla studentów.

  W ramach obrad Senatu obecna propozycja zmian uzyskała poparcie 25 Senatorów, sprzeciwu 5 a 3 się wstrzymało od głosu. Warto pamiętać, iż 8 senatorów to przedstawiciele studentów, którzy stanowią ustawową reprezentacją naszego środowiska.

  Następstwem decyzji Senatu, jako najwyższego ciała ustawodawczego uczelni, będzie podstawa do podjęcia przez Jego Magnificencję, prof. Henryka Krawczyka, nowego rozporządzenia, który już nam zapowiedział, że ją podejmie, a więc skala podwyżki opłat zostanie zmniejszona do nie więcej, niż 1 zł za godzinę! Gdy owe rozporządzenie zostanie podpisane, od razu Was o tym poinformujemy.

  Opublikowano: środa, 6 Lipiec 2016 | w kategorii Poprawki

  Cały czas pracujemy nad porozumieniem z władzami uczelni, by zmienić wcześniej podpisaną decyzję Rektora – póki co wciąż nie podpisujcie aneksów, gdyż wszystko jest w toku z naszej strony.

  Natomiast chcielibyśmy wyjaśnić jedną kwestię z obecnego rozporządzenia, w związku z tym, iż budzi ona obecnie wiele dyskusji – tzw. „250zł / ects”. Oczywiście to wyjaśnienie nie zmienia naszego sprzeciwu wobec tak skrajnie wysokich podwyżek opłat.

  Obecnie jest zapis, iż „§5 ust. 2 Za 1 punkt ECTS programu kształcenia odpowiadającemu wnioskowanym efektom uczenia się, wnosi się opłatę w wysokości 250 zł”.

  Zapis ten dotyczy osób, które chcą zaliczyć przedmiot na początku roku, na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy. Przykładem może być osoba, która np. odbyła zewnętrzny kurs Mikroekonomii i chce przepisać sobie ocenę (zaliczyć przedmiot). W takim wypadku, osoba ta powinna uiścić opłatę w wysokości 250 zł/ECTS. Innym sposobem zdobycia wiedzy, którą następnie będzie trzeba potwierdzić na uczelni jest praca w zawodzie. O sposobie potwierdzenia efektów uczenia się, dokładnie mówi ustawa PoSzW.

  W skrócie – w ramach obecnego rozporządzenia nie będzie trzeba płacić za powtarzanie przedmiotów 250zł/ECTS – jedynie stawkę godzinową odpowiednią dla danego Wydziału.

  Opublikowano: sobota, 18 Czerwiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Poprawki

  W związku z prowadzonymi rozmowami między Samorządem Studentów a Rektorem Politechniki Gdańskiej, prosimy wszystkich studentów Politechniki Gdańskiej o wstrzymanie się z podpisywaniem aneksów dotyczących podwyżki opłat za poprawki oraz śledzenie na bieżąco naszej strony, gdzie będziemy Was informowali o dalszym rozwoju sytuacji.

  Opublikowano: wtorek, 14 Czerwiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Poprawki

  Rektor Politechniki Gdańskiej wydał rozporządzenie o podniesieniu opłat za powtarzanie przedmiotów.
  Jako Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tej decyzji.

  W poniedziałek odbędziemy spotkanie z Władzami Uczelni. W jego trakcie przedstawimy nasze stanowisko i będziemy dążyli do wypracowania rozwiązania, które pozwoli na zmianę zaistałej sytuacji.

  Prosimy o wstrzymanie się z wszelkimi akcjami do przyszłego tygodnia – po naszym spotkaniu poinformujemy Was o obecnym stanie rozmów oraz zaproponujemy dalsze działania, jeśli będą one konieczne.

  Opublikowano: sobota, 11 Czerwiec 2016 | w kategorii Newsy, Ogłoszenia, Poprawki

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close