Bez tytułu

Studenci pierwszoroczni!

Informujemy, że na stronie Działu Spraw Studenckich Politechniki Gdańskiej pojawiły się wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich PG na rok akademicki 2016/2017.

Opublikowano: wtorek, 16 Sierpień 2016 | w kategorii Socjalne
Fusion PG

Wspólnie z naszym Partnerem BeCreative CAD mamy dla Was darmowe warsztaty Autodesk Fusion 360.

Czym jest Fusion 360 ?
Popatrzcie na to:

https://www.youtube.com/watch?v=eaVb4NiVazM

To pierwsza aplikacja CAD od Autodesk działająca w chmurze. To program zawierający narzędzia do modelowania 3D części i zespołów, tworzenia wizualizacji, animacji i renderingu, obliczeń MES, a także przygotowywania wydruku 3D i wiele innych.  Już teraz na darmowych warsztatach możecie dowiedzieć się jak działa Fusion 360 i jakie są jego możliwości oraz w jaki sposób możecie odebrać darmową licencję tego oprogramowania.

Dodatkowo każdy z Was otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa.
Miejsce i czas:
Warsztaty odbędą się 20 sierpnia w sali 402 w Bratniaku, macie do wyboru aż trzy grupy:

Grupa I 9.00 – 11.00

Grupa II 11.15 – 13.15

Grupa III 13.20 – 15.20
Rezerwacji miejsca możecie dokonać tutaj:
http://kreatywnycad.pl/form.php?id=61954152523353

Opublikowano: piątek, 12 Sierpień 2016 | w kategorii Ogłoszenia

Zgodnie z uchwałą senatu, w wyniku naszych rozmów, zostało podpisane przez Rektora Politechniki Gdańskiej rozporządzenie zmieniające wysokość opłat za poprawki, na kwotę niższą, niż w poprzednim rozporządzeniu Jego Magnificencji.

W związku z tym wycofujemy apel o niepodpisywanie aneksów i zalecamy podpisanie ich w wariancie uwzględniającym nowe rozporządzenie Jego Magnificencji przy najbliższej możliwej okazji. Logistyka zbierania podpisów zależy od danego dziekanatu, o czym najpewniej Wasz Wydział już rozesłał informacje lub też niedługo roześle.

Z rozporządzeniem w sprawie opłat za poprawki możecie zapoznać się na stronie PG: http://pg.edu.pl/documents/10754/0/1.ZR%2017-2016.pdf. Dla osób, które nie znają szerszego kontekstu kwestii opłat za poprawki, polecamy zapoznanie się ze wszystkimi postami w tym temacie na naszej stronie w kategorii >poprawki<.

Opublikowano: środa, 27 Lipiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Poprawki

W terminie do 15 października 2016 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Oznacza to, że przy ocenie wniosku nie jest brana pod uwagę średnia ocen, a osiągnięcia naukowe muszą być związane z odbywanymi studiami.

Dodatkowo student do wniosku musi załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

Student składa wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w swoim dziekanacie, w terminie określonym przez dziekanat.

Wnioski o stypendium ministra powinny być dokładnie i szczegółowo wypełnione wg instrukcji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Student nie może przesłać wniosku do Ministerstwa indywidualnie. Nie może tego również uczynić w jego imieniu Dziekan ani dziekanat.

Wypełniony przez studenta wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału i podpisany przez dziekana, przesyłany jest ministrowi wyłącznie przez rektora uczelni.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowano: wtorek, 19 Lipiec 2016 | w kategorii Stypendia

Z przykrym żalem zawiadamiamy, iż zmarł pierwszy Marszałek Uczelnianego Parlamentu ZSP Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Czesław Druet.

W czasie II wojny światowej został wywieziony na roboty do Niemiec, potem przebywał we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Polski wrócił z żołnierzami 2 Korpusu. W 1949 roku zdał maturę w Liceum dla Pracujących w Pasłęku. W 1955 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej Politechnice Gdańskiej. W 1960 roku uzyskał stopień doktora (tematem jego rozprawy była Stateczność morskich progów podwodnych), a w 1966, na podstawie rozprawy Obciążenia hydrodynamiczne falochronów portowych posadowionych w strefie transformacji falowania stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1973 roku. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk (1980 członek korespondent, 1986 członek rzeczywisty).

Msza św. w jego intencji odbędzie się w poniedziałek 18 go lipca o godzinie 11:00 w kościele św. Andrzeja Boboli w Sopocie,  a sam  pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie przy ul. Malczewskiego, tuż po mszy świętej.

Opublikowano: czwartek, 14 Lipiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia

Zapraszamy do dołączania na grupy na portalu facebook.com, które utworzyliśmy specjalnie dla Was, żebyście mogli płynniej wymieniać się informacjami. Staramy się też tworzyć dla Was grupy dla konkretnych kierunków. Na każdej z grup Wydziałowych powinien jest spis grup kierunkowych właściwych dla niego.

Stąd też w większości naszych grup zobaczycie te same osoby jako adminów, mimo, iż dotyczą one różnych Wydziałów. Docelowo rolę adminów na grupach konkretnych kierunków zostaną przydzielone chętnym osobom z danych kierunków (np. starostom kierunków), które będą je później prowadziły.

Genezą naszego działania było to, że zdarzały się w zeszłych latach przypadki, gdzie grupy tworzyły fikcyjne konta stworzone tylko do promocji konkretnych podmiotów komercyjnych, także jeśli dołączacie do grupy kierunkowej nie utworzonej przez kogoś z Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, to zweryfikujcie zawsze, że prowadzi ją faktycznie student z Waszego kierunku. Jeśli tak będzie, to zachęcamy ją do podesłanie nam, to podmienimy ją na naszej liście grup.

Grupa ogólnopolitechniczna dla rocznika 2016/2017

Grupy Wydziałowe:

Informacyjnie – Janusz Maniaczny nas reprezentuje i grupy przez niego założone są naszymi grupami. 😉

Opublikowano: poniedziałek, 11 Lipiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia
Senatorzy

Studency Senatorzy kadencji 2016

Pod koniec maja Rektor podpisał decyzję o bardzo wysokiej podwyżce opłat za poprawianie przedmiotów. Bez wahania wyraziliśmy w imieniu studentów Politechniki Gdańskiej stanowczy sprzeciw – tak wysokie podwyżki nie były właściwym rozwiązaniem. W skali niektórych wydziałów zwiększenie kosztu powtarzania wynosiło nawet około jedną trzecią zeszłorocznego!

Półtora miesiąca spotkań i negocjacji jakie przeprowadziliśmy doprowadziło do tego, iż przed Senat Politechniki Gdańskiej została przedłożona propozycja ograniczenia możliwej podwyżki opłat w danym roku akademickim do wysokości nie wyższej niż o 1 zł. Co najważniejsze, tyczy się to też obecnego roku.

Jesteśmy świadomi, iż nie jest to rozwiązanie idealne, natomiast jest zdecydowanie lepsze od obecnej sytuacji – obecnie nie ma żadnego ograniczenia potencjalnej skali podwyżek, czego następstwem była decyzja o tegorocznej, skrajnej podwyżce. Dlatego też dodatkowo elementem naszego kompromisu jest to, iż mamy deklarację od Prorektora ds. Studenckich, iż od kolejnego roku rozpoczną się pracę nad opracowaniem zmiany systemu naliczania opłat, który jest w naszej opinii niekorzystny dla studentów.

W ramach obrad Senatu obecna propozycja zmian uzyskała poparcie 25 Senatorów, sprzeciwu 5 a 3 się wstrzymało od głosu. Warto pamiętać, iż 8 senatorów to przedstawiciele studentów, którzy stanowią ustawową reprezentacją naszego środowiska.

Następstwem decyzji Senatu, jako najwyższego ciała ustawodawczego uczelni, będzie podstawa do podjęcia przez Jego Magnificencję, prof. Henryka Krawczyka, nowego rozporządzenia, który już nam zapowiedział, że ją podejmie, a więc skala podwyżki opłat zostanie zmniejszona do nie więcej, niż 1 zł za godzinę! Gdy owe rozporządzenie zostanie podpisane, od razu Was o tym poinformujemy.

Opublikowano: środa, 6 Lipiec 2016 | w kategorii Poprawki

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem, który użytkownicy pilotów akceptowali podczas zapisów, piloty parkingowe należy oddać do 31 lipca w Dziale Ochrony Mienia (tam też były one wcześniej wydawane).

Niezwrócenie pilota w określonym terminie będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z miejsc parkingowych w kolejnym roku akademickim, a także brakiem zwrotu uiszczonej kaucji.

Więcej informacji o Dziale Ochrony Mienia PG (np. jego lokalizację) odnajdziecie pod adresem:
http://pg.edu.pl/dzial-ochrony-mienia/strona-glowna

Opublikowano: wtorek, 5 Lipiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Socjalne

Biblioteka Główna informuje, że dla pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej uaktywniony został dostęp testowy do pakietu SSH (Social Sciences & Humanities) oraz ST (Science & Technology) czasopism Taylor & Francis Group.

Dostęp będzie aktywny do 31 lipca 2016.

Dostęp można uzyskać poprzez wejście na stronę http://www.tandfonline.com/
lub z wykorzystaniem linków prowadzących do wybranych czasopism.

Pełna lista czasopism wchodzących w skład oferowanych kolekcji wraz z linkami znajduje się w pod adresem:

http://bg.pg.edu.pl/documents/611754/16957348/T%26F%20Journals%20-%20lista%20tytu%C5%82%C3%B3w%20-%20wszystkie%20kolekcje.xlsx

Informacje ogólne dotyczące Konsorcjum T&F Journals dostępne są pod adresem:

https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d61ed106-af99-4e2b-b1b7-1a068490bb95

Test pozwala na uzyskanie dostępu do bieżących wydań czasopism oraz archiwalnych, począwszy od roku 1997.

Wskazówki odnośnie nawigacji w serwisie można uzyskać poprzez kliknięcie w link:
http://resources.tandfonline.com/training.php

Dostęp możliwy jest w sieci wewnętrznej Politechniki Gdańskiej.
Więcej informacji udziela Sekcja Informacji Naukowo-Technologicznej BG PG: bazy_bg@pg.gda.pl

Opublikowano: wtorek, 5 Lipiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 7 października 2016 r. przekażą wszystkie wnioski  do Działu Spraw Studenckich.

Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem, od kiedy osoba ubiegająca się o stypendium jest zameldowana w Gdańsku).
  2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.

Informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Opublikowano: poniedziałek, 4 Lipiec 2016 | w kategorii Newsy, Stypendia

Partnerzy Studenckiej Karty Rabatowej

KwadratowaKartcenterMy SchoolFreeballKalinkaPer?aGymnasion34artMarina WellnesJogioCentrum U7EL WROTMyPhone5 o'clockAkademosBefit ClubsBoboQFunmotionPanoramaPyra BarRebel.plYves RocherEnigma

Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close