Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne,
  w miesiącu grudniu otrzymają dodatek świąteczny w wysokości 100 zł.

  Opublikowano: sobota, 14 Grudzień 2013 | w kategorii Stypendia

  W dniu 5.11.2013 r. Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof nadzw. PG  w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną zatwierdził progi i kwoty stypendiów obowiązujące na rok akademicki 2013/2014:

  • dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 650 zł netto na miesiąc na osobę;
  • podstawa naliczania do stypendium socjalnego wynosi 700 zł;
  • zwiększenie stypendium socjalnego (dodatek mieszkaniowy) wynosi 150 zł;
  • Minimalne stypendium socjalne wynosi 100 zł;
  • Maksymalne stypendium socjalne wynosi 700 zł;
  • Czytaj Więcej…

  Opublikowano: piątek, 8 Listopad 2013 | w kategorii Stypendia

  konkursPBP ENAMOR Sp. z o.o. dla wspierania edukacji na kierunkach technicznych ogłasza konkurs na stypendia fundowane dla Studentów studiów I i II stopnia Akademii Morskiej oraz Politechniki Gdańskiej.

  Program stypendiów fundowanych skierowany jest do studentów, którzy w roku akademickim 2013/2014 studiują na III, IV, V roku studiów stacjonarnych. Lista kierunków/specjalności uwzględniona w Programie oraz wszelka dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej firmy.

  Termin składania dokumentów rekrutacyjnych (wykaz w § 4 pkt.2 regulaminu) do 31.10.2013 w siedzibie firmy Enamor bądź pod adresem magdalena.dunowska@enamor.com.pl z dopiskiem „stypendium fundowane”.

   Dokumenty do pobrania:

  Opublikowano: czwartek, 17 Październik 2013 | w kategorii Konkursy, Stypendia

  stypendiaStudenci, którzy w sierpniu złożyli wnioski o przyznanie stypendium z własnego funduszu stypendialnego, proszeni są o odbiór decyzji w Dziale Spraw Studenckich – budynek Bratniak, pok. 205.

  Opublikowano: środa, 16 Październik 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaWnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 21 października 2013r. w komisjach na swoich wydziałach:

  1. Wydziałowych Komisjach Stypendialnych – stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowe;
  2. Odwoławczych Komisjach Stypendialnych ds. stypendiów Rektora – stypendium rektora dla najlepszych studentów.

  W/w komisje mieszczą się na wydziałach w tym samym miejscu.  Spis komisji znajdziesz tu.

  Opublikowano: piątek, 4 Październik 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaW dniu 30 września 2013 r. Rektor Politechniki Gdańskiej podpisał Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej i ustalenie tekstu jednolitego. Największe zmiany dotyczą wzorów wniosków. Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia. Jednocześnie informujemy, że komisje stypendialne będą przyjmowały jedynie nowe wnioski.

  Regulamin oraz nowe druki wniosków dostępne są tu.

  Opublikowano: wtorek, 1 Październik 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaInformujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdyni. O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci zajmujący się badaniem dziejów Gdyni. Termin składania wniosków upływa 20 października.
  Zasady i tryb przyznawania stypendiów znajduje się tu.

  Opublikowano: czwartek, 19 Wrzesień 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaW terminie od 24 lipca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego.

  Stypendia te przeznaczone są dla wyróżniających się pracowników, studentów i doktorantów:

  1. za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce (osiągnięcia dotyczą roku kalendarzowego 2012),
  2. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania w związku z uzyskaniem skierowania na staż naukowy, szkoleniowy, praktykę zawodową itp. w ośrodku krajowym lub zagranicznym,
  3. za osiągnięcia sportowe (osiągnięcia dotyczą roku kalendarzowego 2012).

  Czytaj Więcej…

  Opublikowano: poniedziałek, 22 Lipiec 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaWszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 8 października 2013 r. przekażą wszystkie wnioski  do Działu Spraw Studenckich.

  Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

  Czytaj Więcej…

  Opublikowano: wtorek, 9 Lipiec 2013 | w kategorii Stypendia

  stypendiaW terminie do 15 października 2013 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki  2013/2014.

  Czytaj Więcej…

  Opublikowano: środa, 3 Lipiec 2013 | w kategorii Stypendia

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close