W związku ze zmianami w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawie o świadczeniach rodzinnych informujemy, że pierwszy dzień składania podań o stypendia:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów

  Został przeniesiony na 3 października 2016r. 

  Analogicznie został przeniesiony ostatni dzień
  na składanie podań na 24 października 2016r.

  Opublikowano: wtorek, 27 Wrzesień 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Socjalne

  W dniu 12.09.2016 r. w godzinach 10.00-13.00 odbędzie się, ostatni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 213) w wyznaczonych godzinach.

  Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja studencka).
  Jeśli nie będziesz mógł stawić się na dyżurze osobiście, to możesz upoważnić pisemnie osobę trzecią do reprezentowania Cię w OKS.

  Upoważnienie powinno zawierać Twoje dane oraz dane osoby Cię reprezentującej.

  Płeć nie ma znaczenia.

  Opublikowano: wtorek, 30 Sierpień 2016 | w kategorii Socjalne

  Studenci pierwszoroczni!

  Informujemy, że na stronie Działu Spraw Studenckich Politechniki Gdańskiej pojawiły się wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich PG na rok akademicki 2016/2017.

  Opublikowano: wtorek, 16 Sierpień 2016 | w kategorii Socjalne

  Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem, który użytkownicy pilotów akceptowali podczas zapisów, piloty parkingowe należy oddać do 31 lipca w Dziale Ochrony Mienia (tam też były one wcześniej wydawane).

  Niezwrócenie pilota w określonym terminie będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z miejsc parkingowych w kolejnym roku akademickim, a także brakiem zwrotu uiszczonej kaucji.

  Więcej informacji o Dziale Ochrony Mienia PG (np. jego lokalizację) odnajdziecie pod adresem:
  http://pg.edu.pl/dzial-ochrony-mienia/strona-glowna

  Opublikowano: wtorek, 5 Lipiec 2016 | w kategorii Ogłoszenia, Socjalne

  Informujemy, przypominamy, wyjaśniamy:

  Wszyscy studenci i doktoranci, pobierający stypendium socjalne, specjalne lub naukowe w miesiącu czerwcu i lipcu otrzymają dodatek wakacyjny. Wysokość dodatku to 400 zł na miesiąc do każdego stypendium.

  Czytaj Więcej…

  Opublikowano: poniedziałek, 20 Czerwiec 2016 | w kategorii Socjalne

  Publikujemy listy miejsc przyznanych w Domach Studenckich na wakacje,
  jakie właśnie zostały nam przekazane.

  Lista przyznanych miejsc

  Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej ponad to informuje, że organem przyznającym miejsca na wakacje studentom jest Rada Osiedla i to do niej należy kierować wszystkie zapytania związane z Akcją LATO.

   

  Opublikowano: piątek, 10 Czerwiec 2016 | w kategorii Socjalne

  Wyniki rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dostępne są tu.

  Przypominamy:

  1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2016/2017 w I i II etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 15 lipca 2016 r.
  • Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
  • W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  • Wysokość opłaty – 200 zł.

  Nie spełnienie powyższych punktów spowoduje, iż kaucja nie zostanie zaliczona na poczet wpłaty, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

  1. 23 września 2016 r. rozpoczyna się kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS. Osoby, które otrzymały miejsce w DS zobowiązane są do zakwaterowania się najpóźniej do 2 października 2016 r. Po tym terminie osoby, które nie zakwaterowały się tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  2. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 1 września 2016r. W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  Opublikowano: wtorek, 7 Czerwiec 2016 | w kategorii Socjalne

  W dniu 06.06.2016 r. w godzinach 8.00-10.00 odbędzie się dyżur zamiany przyznanych miejsc w Domach Studenckich „osoba za osobę”. Jeśli otrzymałeś miejsce w DS, które Cię nie satysfakcjonuje, należy na własną rękę znaleźć osobę chętną do zamiany i przyjść z tą osobą do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (budynek Bratniak pok. 213) w wyznaczonych godzinach.

  Koniecznie trzeba mieć przy sobie, do wglądu, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja studencka).

  Płeć nie ma znaczenia.

  Opublikowano: poniedziałek, 30 Maj 2016 | w kategorii Socjalne

  Wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich dostępne są tu.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania prawa do zamieszkania w DS PG Uczelniana Komisja Stypendialna (zwana dalej UKS) informuje:

  1. W I etapie przyznano 1714 miejsc, co stanowi 95% wszystkich miejsc dostępnych dla w tym etapie w Domach Studenckich PG,
  2. Wszystkie osoby, które złożyły komplet dokumentów oraz były upoważnione do otrzymania miejsca w Domu Studenckim w I turze, miejsce takie otrzymały.

  Lista, wspomniana w §1 ust. 6 Załącznika nr 1 do Regulaminu, została stworzona przez UKS na podstawie „oblegania” danego akademika w preferencjach studentów i wygląda następująco:

  1. 9
  2. 3
  3. 8
  4. 4
  5. 1
  6. 10
  7. 6
  8. 5
  9. 7
  10. 2
  11. 11

  UWAGA!

  Odwołania od decyzji  w sprawie przyznania prawa do zamieszkania w Domach Studenckich składamy za pośrednictwem danej Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie do 06.06.2016 r.

  Do 15.07.2016 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim.

  1. Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu MojaPG;
  2. W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  3. Wysokość opłaty – 200 zł.

  Informacje:

  1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 2 października 2016 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  2. Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS rozpoczyna się 23 września 2016 r.
  3. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 1 września 2016r. W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  4.  Od 1 lipca 2016 r. do 1 września 2016 r. osoby, które:
   • Nie ubiegały się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
   • Ubiegały się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymały;
   • Otrzymały niepreferowany DS;

   będą mogły wziąć udział w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich (więcej informacji na stronie Działu Spraw Studenckich).

  Opublikowano: poniedziałek, 30 Maj 2016 | w kategorii Socjalne

  Przypominamy, że w dniach 20 maja – 1 czerwca 2016r.
  można składać podania o zamieszkanie w DS na WAKACJE.

  • Osoby, które mieszkają w akademiku – wniosek składają u swojej Rady Mieszkańców w określonych godzinach lub na portierni (zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany DS).
  • Osoby, które nie mieszkają w akademiku – zgodnie z Regulaminem wniosek wraz z potwierdzeniem wpłacenia kaucji składają w pokoju 234 w budynku Wydziału Mechanicznego  (prawe skrzydło, pokój WKS):

  24 maja (wtorek): 15.15 – 17.00
  25 maja (środa): 16.15 – 18.00
  30 maja (poniedziałek): 17.30-18.30
  31 maja (wtorek): 15.15 – 17.00
  1 czerwca (środa) 13.00 – 14.00 (Ostatni dzień na składanie podania)

  • UWAGA: Osoby które złożą podanie w nie swoim akademiku lub złożą kilka podań nie będą uwzględniane w rozdziale na Akcję Lato.
  • Ponadto informujemy, że osoby, które nie mieszkają aktualnie w żadnym DS’ie mogą składać o miejsce w Domach Studenckich nr.: 1, 5, 5Ł, 10, 12.

  Masz jakieś wątpliwości? Potrzebujesz jakiś dodatkowych informacji?
  Pamiętaj, że czekamy na Twoje pytania pod adresem: akademiki@sspg.pl!

  Opublikowano: poniedziałek, 23 Maj 2016 | w kategorii Socjalne

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close