Informujemy, że w tym roku dodatek świąteczny wynosi 250zł.

  Dodatek otrzymają wszyscy stypendyści stypendium socjalnego, wraz z grudniową wypłatą stypendium.

  Wesołych Świąt 😉

  Opublikowano: poniedziałek, 18 Grudzień 2017 | w kategorii Socjalne, Stypendia

  Od 3 lipca 2017 r. do 1 września 2017 r. studenci, którzy:

  1. Nie ubiegali się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
  2. Ubiegali się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymali;
  3. Otrzymali niepreferowany  numer DS

  mogą wziąć udział w V etapie rozdziału wolnych miejsc.

  Mieszkańcy DS5 – koniecznie przeczytajcie cały artykuł. 

  Czytaj Więcej…

  Opublikowano: piątek, 30 Czerwiec 2017 | w kategorii Socjalne

  WYNIKI ROZPATRZONYCH PODAŃ O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH NA OKRES WAKACJI 2017 – dokument z 23 czerwca, w wersji poprawionej!

  Wyniki w dokumencie PDF znajdziesz tutaj!

  Opublikowano: poniedziałek, 26 Czerwiec 2017 | w kategorii Ogłoszenia, Socjalne

  WYNIKI ROZPATRZONYCH PODAŃ O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH NA OKRES WAKACJI 2017

  Wyniki w dokumencie PDF znajdziesz tutaj!

  Opublikowano: poniedziałek, 12 Czerwiec 2017 | w kategorii Ogłoszenia, Socjalne

  Wyniki rozpatrzonych odwołań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dostępne są tu.

  Przypominamy:

  1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim na rok akademiki 2017/2018 w I i II etapie rozdziału miejsc, zobowiązani się do wpłacenia kaucji gwarancyjnej do dnia 14 lipca 2017 r.
  • Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
  • W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
  • Wysokość opłaty – 200 zł.

  Nie spełnienie powyższych punktów spowoduje, iż kaucja nie zostanie zaliczona na poczet wpłaty, co będzie skutkowało skreśleniem z listy osób, którym akademik został przyznany.

  1. 29 września 2017 r. rozpoczyna się kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w DS. Osoby, które otrzymały miejsce w DS zobowiązane są do zakwaterowania się najpóźniej do 8 października 2017 r. Po tym terminie osoby, które nie zakwaterowały się tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
  2. Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 1 września 2017r. W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
  Opublikowano: piątek, 9 Czerwiec 2017 | w kategorii Newsy, Socjalne

  Zgodnie z zapisami Regulaminu Domów Studenckich PG Uczelniana Komisja Stypendialna (zwana dalej UKS) informuje:

  • W I etapie przyznano 1683 miejsc, co stanowi 100% wszystkich miejsc dostępnych w tym etapie w Domach Studenckich PG,
  • Dochód uprawniający do przyznania miejsca w Domu Studenckim wynosi około 3900zł na osobę (należy mieć na uwadze inne czynniki wpływające na przyznanie miejsca w DS),
  • Lista, wspomniana w §12 ust. 6, została stworzona przez UKS na podstawie „oblegania” danego akademika w preferencjach studentów i wygląda następująco:
  1. 9
  2. 3
  3. 8
  4. 4
  5. 6
  6. 1
  7. 7
  8. 10
  9. 11
  10. 2
  11. 5

   

  Ważne: przed zadaniem pytania prosimy zapoznać się z objaśnieniami i informacjami na dole pliku.

  Wyniki rozdziału miejsc na rok ak. 2017/2018

  Opublikowano: środa, 31 Maj 2017 | w kategorii Socjalne

  Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już na pierwszym roku. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce, sukcesy twórcze i osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 3 listopada br.

  Podania wraz z wykazem osiągnięć (wypisanym na załączonym poniżej formularzu) i dokumentami potwierdzającymi ich zdobycie (w tym kserokopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego) należy złożyć w pok. 213 w Bratniaku. Biuro czynne jest w godz.10.00–14.00. Termin mija 3 listopada br.

  Szczegółowe informacje i wniosek na stronie PG

  Opublikowano: czwartek, 20 Październik 2016 | w kategorii Socjalne, Stypendia

  Informujemy, że osoby które złożyły wniosek o stypendium socjalne, specjalne, zapomogę losową, stypendium rektora dla najlepszych studentów przed zmianą Regulaminu lub wczorajszą wiadomością o liczeniu oceny 5,5 do średniej nie mają powodu do obaw. 

  Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane po 24 października, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  Przypominamy jednocześnie, że termin na złożenie wniosku o wspomniane stypendia upływa 24 października 2016r. (poniedziałek). 

  Opublikowano: czwartek, 20 Październik 2016 | w kategorii Socjalne

  Pierwszy dyżur rozdziału wolnych miejsc odbędzie się 6.10.2016 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali 402 w budynku Bratniak (budynek nr 23). Kolejne będą miały miejsce, począwszy od 11.10.2016 r. , w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00-12.00.

  Zasady przyznawania miejsc w DS w trakcie roku akademickiego dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

  Aby otrzymać skierowanie do Domu Studenckiego, należy stawić się na dyżur osobiście (można upoważnić pisemnie osobę trzecią) wraz zlegitymacją studencką lub zaświadczeniem z dziekanatu potwierdzającym status studenta.

  Szczegółowy harmonogram odbycia się dyżuru:

  1. Wykaz wolnych miejsc pojawi się na drzwiach biura OKS około godz 10.00 w czwartek.
  2. Pierwszeństwo otrzymania miejsca w DS PG mają zawsze osoby będące zapisane na liście oczekujacych.
  3. O godzinie 10.50 do pomieszczenia 402a zostaną wpuszczone osoby będące na liście oczekującej.
  Z uwagi na prawdopodobieńtwo dużej kolejki po miejsce w DS informujemy, że osoby będące na liście nie muszą czekać na wejście od 7.00. Rozsądnym jest przyjście dokładnie na 11.00 do pokoju 402a.
  1. Skierowania będą wypisywane od 11.00 w pokoju 402b.
  2. Po wyczerpaniu osób z listy oraz przypadku pozostania wolnych miejsc, do pomieszczenia 402a zostaną wpuszczane osoby będące w kolejce oczekujących.
  Uwaga: w pomieszczeniach 402 obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i napojów.
  Opublikowano: wtorek, 4 Październik 2016 | w kategorii Socjalne

  Informujemy:

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017

  Nabór trwa do 25 listopada 2016 r.
  Opublikowano: wtorek, 4 Październik 2016 | w kategorii Socjalne, Stypendia

  Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookies. więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close