Studencka Karta Rabatowa

Absurdalny Studencki Turniej \"Mistyczny Arbuz\"

Walczymy o #LepszeStudia!

Na skróty
Polecamy

11.07

Kaucja Domy Studenckie - przypomnienie

Przypominamy, że do 15.07.2014 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną za zamieszkanie w Domach Studenckich. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim.

Informacje dotyczące wpłacania kaucji dostępne są tu.

10.07

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

W terminie do 15 października 2014 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki  2014/2015.

Przepisy dot. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

art. 173 ust. 1 pkt 4: „Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia”

art. 178: „Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni”

Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Opinia rady danego wydziału powinna dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza, iż rada może negatywnie zaopiniować wnioski niezawierające wybitnych osiągnięć.Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

9.07

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2014/2015

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani złożeniem podania o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, powinni złożyć odpowiedni wniosek do Dziekanatu. Dziekanaty do 9 października 2014 r. przekażą wszystkie wnioski  do Działu Spraw Studenckich.

Aby otrzymać stypendium należy spełniać kryteria określone w § 1 Regulaminu. Wysoka średnia nie gwarantuje przyznania stypendium, bardzo ważnymi są też inne kryteria. Szczególnie ważna jest działalność na rzecz Miasta Gdańsk.

Student do wniosku o przyznanie stypendium powinien dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania z Wydziału Spraw Obywatelskich UM, z zaznaczeniem, od kiedy osoba ubiegająca się o stypendium jest zameldowana w Gdańsku).
 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego.

Informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

8.07

Zwrot pilotów parkingowych

Przypominamy, że do dnia 31 lipca należy oddać do Działu Ochrony Mienia piloty do parkingów przy ul.Traugutta. Osoby, które ich nie zwrócą, nie otrzymają kaucji zwrotnej.

28.06

UWAGA STUDENCI mieszkający w akademikach oraz POZOSTAJĄCY NA WAKACJE AKADEMIKACH !

PONIŻEJ KILKA KWESTII ORGANIZACYJNYCH:

1) Osoby, które nie pozostają na wakacje prosimy o wykwaterowanie się zgodnie z kalendarzem roku akademickiego (poza sytuacjami osób zgłoszonych u kierownictwa).

2) Osoby, które otrzymały DS na wakacje (pobyt rozpoczynający się wraz z początkiem wakacji) prosimy o zakwaterowanie w jak najszybszym terminie, NAJPÓŻNIEJ do 3. lipca.

3) Ze względu na listę oczekujących na DS na wakacje prosimy o nieprzekładanie przeprowadzki, a w przypadku gdy ktoś wie, że nie będzie pozostawał w DS na wakacje mimo otrzymanego miejsca o zgłoszenie tego w portierni otrzymanego DS/ Radzie Mieszkańców / kierownictwu Osiedla.
NIE PRZETRZYMUJMY SZTUCZNIE MIEJSC !

4) Osoby, które chciały zostać na wakacje w DS, a nie otrzymały miejsca w akademiku mogą jeszcze przez tydzień WYJĄTYKOWO pozostać w swoim DS i na bieżąco dowiadywać się u kierownictwa czy zwolniły się jakieś miejsca.
Studencie ! W przypadku gdy pokój, w którym mieszkasz jest już zarezerwowany dla turystów – będziesz musiał przeprowadzić się do innego pokoju – prosimy o dowiadywanie się na portierni czy jest rezerwacja na TWÓJ pokój na najbliższy tydzień.

5) W późniejszym okresie wakacyjnym kwaterowanie zgodnie ze zgłoszonymi datami – jednak nie później niż w ciągu 2 dni od zgłoszonego terminu. Jeśli ktoś wie, że nie będzie mieszkał w DS prosimy o zgłoszenie tego faktu w portierni otrzymanego DS/ Radzie Mieszkańców / kierownictwu Osiedla.

26.06

V etap rozdziału miejsc w Domach Studenckich

Od 1 lipca 2014 r. do 10 września 2014 r. osoby, które:

 1. Nie ubiegały się o miejsce w DS we wcześniejszych etapach;
 2. Ubiegały się o miejsce we wcześniejszych etapach, ale go nie otrzymały;
 3. Otrzymały niepreferowany DS;

mogą wyrazić chęć uczestnictwa w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich oraz podczas dyżurów w trakcie roku akademickiego 2014/2015.

Wszystkie osoby chętne, zobowiązane są do wypełnienia specjalnego podania oraz przesłanie go pocztą (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: oks@pg.gda.pl. Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do OKS. Dodatkowo osoby, które we wcześniejszych etapach nie ubiegały się o przyznanie miejsca w DS, zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych załączników zgodnie z Regulaminem przyznawania prawa do zamieszkania w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej. Wymagane dokumenty dotyczą 2013 roku.

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w DS w V etapie oraz w trakcie roku akademickiego posiadają w następującej kolejności:

 1. Zamiejscowi studenci studiów stacjonarnych Politechniki Gdańskiej, którzy udokumentują swoje dochody.
  Kryterium przyznania miejsca w DS jest dochód na osobę w rodzinie studenta obliczany na podstawie złożonego podania o przyznanie miejsca w DS. Studenci mający najniższy dochód na osobę w rodzinie posiadają pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w DS.
  Jeżeli w czasie oczekiwania na przyznanie miejsca w DS sytuacja materialna rodziny studenta ulegnie zmianie, student ten jest zobowiązany udokumentować tę zmianę.
 2. Pozostali studenci Politechniki Gdańskiej;
 3. Inni studenci (dodatkowo wymagana jest zgoda Prorektora ds. Kształcenia).

17 września 2014 r. – miejsca w DS nierozdysponowane we wcześniejszych etapach będą przydzielone przez OKS studentom, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w V turze. Osoby te zostaną powiadomione telefonicznie.

W trakcie trwania roku akademickiego 2014/2015 dyżury rozdziału wolnych miejsc w DS będą odbywały się dwa razy w tygodniu w OKS. Pierwszy dyżur odbędzie się nie wcześniej niż 7 października 2014 r. Dokładna informacja na ten temat pojawi się na początku roku akademickiego.

Załączniki:
- podanie o przyznanie miejsca w V turze rozdziału miejsc w Domach Studenckich

25.06

Absurdalny Studencki Turniej "Mistyczny Arbuz"
Za siedmioma rzekami, za siedmioma lasami i pięcioma salami (nie, pizzy nie będzie..) egzaminacyjnymi, gdzieś w dalekim Przywidzu podobno rosną Mistyczne Arbuzy. 

Najwytrwalsi z wytrwałych studentów, odsiadujący siódmy rok na pierwszym roku, mawiają że Mistyczne Arbuzy dzięki magicznej mocy mogą zapewnić pomyślne rozstrzygnięcie Wrześniowej Kampanii.

Niestety, tajemnicy Mistycznych Arbuzów strzegą Arbuzowi Rycerze. Tylko studenci, którzy przejdą szereg prób zostaną uznani za godnych skosztowania Mistycznego Arbuza.

Czy macie dość odwagi (czyt. desperacji) by zebrać drużynę i ruszyć na poszukiwanie Mistycznych Arbuzów?!

Info:
• Wpisowe 0 zł
• Zbiórka 9:45 przy Bratniaku, o 10:00 odjeżdża autokar do Przywidza (transport też free)

• Od 11:00 starty drużyn (zalecamy ekipy 5 osobowe)
• 16:00 Zamknięcie mety
• Nocleg w szkole w Przywidzu – 10 zł ( warunki mocno turystyczne, konieczny własny śpiwór+karimata)
• Możliwość powrotu autokarem do Gdańska (sobota koło godz. 18 i 23, niedziela koło południa)

Dodatkowe atrakcje na miejsu:
• 42 edycja BAZUNA Festival
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Piękne okoliczności przyrody – lasy i jezioro + wypożyczalnia sprzętu wodnego
• Piknik terenowy PG

Więcej info w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/262550950598887

23.06

Rusza I edycja praktyk letnich w Niemczech!

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej oraz Biuro Karier PG zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące odbycia praktyk letnich w Niemczech.

Dlaczego warto wyjechać na zagraniczną praktykę?
Jak ubiegać się o taki wyjazd?

Wszystkiego dowiecie się w dniu 30.06.2014 o godzinie 10:00 w Sali 402, Budynek Bratniak.

Spotkanie skierowane jest szczególnie do studentów wydziałów:

Architektury
Chemicznego
Elektrotechniki i Automatyki
Inżynierii Lądowej i Środowiska
Mechanicznego
Zarządzania i Ekonomii

Na spotkanie wymagana jest rejestracja poprzez stronę Biura Karier:

http://pg.edu.pl/biuro-karier/iedycja-letnich-praktyk-30.06.2014

Rejestrować można się do 25 czerwca.

 

Szczegółowe informacje przekazane zostaną podczas spotkania.

 

Zapraszamy serdecznie!

22.06

Wyniki rozdziału miejsc na wakacje w DS2

W  związku z dużą ilością podań na wakacje złożonych w DS2, uprzejmie informujemy, że wyniki przyznanych miejsc pojawią się we wtorek 24.06.2014r.

20.06

SZLACHETNA PACZKA zaprasza Liderów. Zostało 300 miejsc

plakat_liderzy_finał kopia

Choć Finał projektu dopiero w grudniu, Paczka 2014 już się zaczęła! Razem z KamilemStochem i Drużyną Skoczków, Basią Kurdej-Szatan i Jerzym Dudkiem, ks. Jacek WIOSNA Stryczek zaprasza do SZLACHETNEJ PACZKI Liderów.

Liderzy to osoby, które prowadzą projekt w miejscach, w których mieszkają. Kompletują zespoły wolontariuszy, pozyskują adresy rodzin żyjących w niezawinionej biedzie i dbają o przygotowanie jak najlepszej jakości pomocy. Tylko tam, gdzie w czerwcu znajdzie się lider, Paczka dotrze z pomocą w grudniu. Dla 74% wolontariuszy udział w Paczce był najważniejszym wydarzeniem w życiu!

Obecnie w całej Polsce brakuje jeszcze 300 liderów.

Sprawdź w jakich miastach Twojego województwa szczególnie szukamy liderów: http://www.szlachetnapaczka.pl/tablica-ogloszen/action,get,id,2553,t,sprawdz-gdzie-szukamy-liderow-paczki.html

Partnerzy Studenckiej Karty Rabatowej

KwadratowaPanoramaKartcenterMy SchoolFreeballKalinkaPer?aGymnasion34artMarina WellnesFunmotionJogioCentrum U75 o'clockBefit ClubsBoboQEL WROTAkademosMyPhonePyra BarRebel.plYves Rocher

Używając naszą stronę akceptujesz politykę cookie. więcej informacji

Tak jak większość stron, używamy cookies, aby lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania w użytkowaniu serwisu (cookies to małe pliki tekstowe, które zapamiętują sposób, w jaki korzystałeś z naszej strony, a nie ciasteczka…). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Zamknij